09 பிப்ரவரி 2009

எனது சிந்தனை-20

வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்கள் எதையுமே சந்திக்காமல் இருக்க ஒரே வழி எதிர்பார்ப்புக்கள் எதுவுமே இல்லாமலிருப்பதுதான்.

கருத்துகள் இல்லை: