02 ஏப்ரல் 2009

தம்பிக்கு!

அவள்மேல்

நம்பி(க்)கை வைத்து

நான் ஏமாந்து போனேன்.

தம்பி கை வையாதே

தயை கூர்ந்து சொற் கேள்!


Free Signature Generator

Free Signature Generator

கருத்துகள் இல்லை: