17 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை-4

சாயும் மரத்துக்கு முட்டுக்கொடு.ஆனால் நீயே முட்டாகி விடாதே!

கருத்துகள் இல்லை: