14 மார்ச் 2008

காதலின் புனிதம்!

காதல் புனிதமானதுதான்.ஆனால் சிலவேளைகளில் அதுவும் புனிதத்தை இழந்து விடுகிறது.அது புனிதமற்றவர்களினால்.

கருத்துகள் இல்லை: