12 பிப்ரவரி 2009

எனது சிந்தனை-23

நீ பிறரை ஏமாற்றலாம் உன்னை ஒருபோதும் ஏமாற்றமுடியாது!

கருத்துகள் இல்லை: