14 பிப்ரவரி 2009

எனது சிந்தனை-24

நீ உயரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மற்றவரை தட்டிப் பதிக்காதே!

கருத்துகள் இல்லை: