14 பிப்ரவரி 2009

எனது சிந்தனை-25

செத்த பிணத்துக்காக சாகப்போகும் பிணங்கள் அழுகின்றன.

கருத்துகள் இல்லை: