23 பிப்ரவரி 2009

ANSWER THESE QUESTION!

Is a language gives people a quality to live?
Is it people's like or dislike to birth in a religion or nation?
why don't you think that other people's also have right to live as you?
We also human beings like you!
We also like to live in this country!

2 கருத்துகள்:

thevanmayam சொன்னது…

நல்ல கேள்விகள்தான்!
பதில் யார் சொல்லப்போறாக?

அனுபவம் சொன்னது…

உண்மைதான் நண்பரே தேவன் மாயம்.
இலகுவான கேள்விகள்தான். ஆனால் பதிலளிப்பதுதான் கடினம்.