07 மார்ச் 2009

எனது சிந்தனை-28

திரிபிடகம், திருக்குர்ஆன், பைபிள், வேதநூல்கள் மீதான சமூகத்தின் பார்வை எப்போது மாறுகின்றதோ அப்போதே சமூகத்தைப் பீடித்துள்ள மதம் என்னும் நோய் குணமடையும்,சமூகம் உருப்பெறும்!

கருத்துகள் இல்லை: