08 மே 2009

நான் மிகவும் ஏழை

2 கருத்துகள்:

பெயரில்லா சொன்னது…

இதயம் எளிமையாய் இருந்தால் போதும் ஏழ்மையாய் இருந்தால் பரவாயில்லை....

அனுபவம் சொன்னது…

thanks!