26 பிப்ரவரி 2011

கொள்ளையாய்ப் பேசலாம்..............!

இருட்டில் ........
கொள்ளைக்காரர்கள் கொள்கைக்காரர்களாகி
தமது பைகளை நிரப்பிக்கொண்டிருக்க ............
கொள்கைக்காரர்கள் கொள்ளைகளைக்கண்டு
கொள்ளை கொள்ளை என்று
கொள்ளையாய் கத்திக்கொண்ட
கொள்ளை மயக்கத்தில்
தமது கொள்கை மறந்து
கொள்ளை கொள்ளை என்று
வாய் பிதற்றிக்கொண்டிருக்க......................
கோழி கூவியதனால் பொழுது விடிந்தது

வெளிச்சத்தில் நடைபெற்ற
அறிஞர்களின்
ஆராய்ச்சி முடிவுகள்
ஊக்க மருந்துப்பாவனை பற்றி
உரக்கப்பேசின
முட்டாள்கள்
மூக்கில் விரல் வைத்துக்கொண்டார்கள்!


JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes

கருத்துகள் இல்லை: